JazzKlub KyjovNejbližší akce

pátek 14-09-2018 - Michal Nejtek Trio - Pražírna Kyjov, Komenského 1407/14

O klubu

Občanské sdružení JazzKlub Kyjov vzniklo 26. ledna 2011.

Jeho cílem je podpora a rozvoj kulturního dění v Kyjově ve spolupráci s MKS Kyjov a dalšími dobrovolnými spolky. Dále také podpora začínajících a mladých regionálních kapel. Sdružení se v koncertní oblasti zaměřuje na všechny formy jazzu a příbuzných alternativních žánrů.

V současné době pořádáme koncerty v prostorách útulné a akusticky velmi komfortní kavárny PRAŽÍRNA na ulici Komenského 1407/14 v Kyjově. Od 1. května 2014 máme v nájmu tradiční kulturní areál "Jančovka", který můžou, na základě dohody s představiteli JazzKlubu, využít i další místní spolky. V letošním roce bude zahájena rekonstrukce areálu díky významnému finančnímu příspěvku města KYJOV. Prostředky však nepokryjí všechny důležité náklady a tak si dovolujeme požádat všechny příznivce kulturního života v Kyjově o příspěvek, který můžete kdykoliv zaslat na tento transparentní bankovní účet.

Občanské sdružení JazzKlub Kyjov je nezisková organizace a proto se může stát, podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, příjemcem daru, který je možno započítat jako odečitatelnou položku z daňového základu. Dar může mít peněžní nebo věcnou formu, ve druhém připadě se do darovací smlouvy uvádí cena daru.

Našim úsilím chceme přiblížit jazzovou hudbu co nejširší veřejnosti a zařadit ji do běžného kulturního dění v Kyjově. Provozováním areálu "Jančovka" chceme navázat na dlouholetou tradici a na úsilí všech dobrovolníků, kteří dobré jméno areálu budovali před námi.

Za vaši přízeň předem děkujeme a budeme se těšit na setkání.

za JazzKlub Kyjov, o.s.
Vítězslav Začal, předseda o.s.
Igor Sádra Rychlík, tiskový mluvčí